Overslaan naar hoofdinhoud

Vintage Masters ("ons", "wij", of "onze") beheert de website https://vintagemasters.eu/ (de "Dienst").

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens wanneer u onze service gebruikt en de keuzes die u hebt met betrekking tot deze gegevens.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Service gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze Algemene voorwaarden, die toegankelijk zijn via https://vintagemasters.eu.

DEFINITIES

 • Service
  Service is de https://vintagemasters.eu/ website die wordt beheerd door Vintage Masters.
 • Persoonsgegevens
  Persoonsgegevens zijn gegevens over een levende persoon die kan worden geïdentificeerd aan de hand van die gegevens (of aan de hand van die gegevens en andere informatie die in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).
 • Gebruiksgegevens
  Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld door het gebruik van de Service of door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Cookies
  Cookies zijn kleine stukjes data die op je apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.
 • Gegevensverantwoordelijke
  Gegevensverantwoordelijke betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon die (alleen of samen met andere personen) de doeleinden bepaalt waarvoor en de manier waarop persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt. Voor het doel van dit Privacybeleid zijn wij een Gegevensverantwoordelijke voor uw Persoonsgegevens.
 • Gegevensverwerkers (of Service Providers)
  Gegevensverwerker (of Service Provider) betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt namens de Gegevensverwerker. Wij kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende dienstverleners om uw gegevens effectiever te verwerken.
 • Betrokkene (of Gebruiker)
  Betrokkene is elke levende persoon die onze Service gebruikt en die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

 

VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN INFORMATIE

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan u te leveren en te verbeteren.

SOORTEN VERZAMELDE GEGEVENS

PERSOONSGEGEVENS

Tijdens het gebruik van onze service kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren ("Persoonsgegevens"). Persoonlijk identificeerbare gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, postcode, stad, land
 • Cookies en gebruiksgegevens

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om u te benaderen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. Je kunt je afmelden voor het ontvangen van (een deel van) deze communicatie van ons door de afmeldlink of instructies te volgen in elke e-mail die we sturen.

GEBRUIKSGEGEVENS

We kunnen ook informatie verzamelen over de manier waarop de Service wordt benaderd en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres (bijv. IP-adres) van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina's van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op deze pagina's hebt doorgebracht, unieke apparaat-id's en andere diagnostische gegevens.

LOCATIEGEGEVENS

We kunnen informatie over uw locatie gebruiken en opslaan als u ons hiervoor toestemming geeft. We gebruiken deze gegevens om functies van onze service aan te bieden en om onze service te verbeteren en aan te passen.

U kunt locatieservices op elk gewenst moment in- of uitschakelen wanneer u onze service gebruikt, via de instellingen van uw apparaat.

TRACKING- EN COOKIEGEGEVENS

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze service te volgen en bepaalde informatie te bewaren.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en opgeslagen op uw apparaat. Trackingtechnologieën die ook worden gebruikt, zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Service te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze service niet kunt gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 • Sessiecookies.We gebruiken sessiecookies om onze service te laten werken.
 • Voorkeurscookies.Wij gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies.We gebruiken beveiligingscookies voor beveiligingsdoeleinden.

GEBRUIK VAN GEGEVENS

Vintage Masters gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Onze service leveren en onderhouden
 • Om u te informeren over wijzigingen aan onze service
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze service wanneer u daarvoor kiest
 • Klantenondersteuning bieden
 • Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen zodat we onze service kunnen verbeteren
 • Het gebruik van onze service controleren
 • Technische problemen opsporen, voorkomen en aanpakken
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die u al hebt gekocht of waarover u al hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen

RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VOLGENS DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (GDPR)

Als je afkomstig bent uit de Europese Economische Ruimte (EER), is de rechtsgrondslag van Vintage Masters voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke gegevens die in dit Privacybeleid worden beschreven, afhankelijk van de Persoonlijke Gegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Vintage Masters kan uw Persoonsgegevens verwerken omdat:

 • We moeten een contract met u uitvoeren
 • Je hebt ons toestemming gegeven om dit te doen
 • De verwerking is in ons legitieme belang en uw rechten doen hier niet aan af
 • Voor betalingsverwerking
 • De wet naleven

BEWAREN VAN GEGEVENS

Vintage Masters zal uw Persoonsgegevens alleen bewaren voor zolang als nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. We zullen je Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we je gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

Vintage Masters bewaart ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van onze dienst te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn deze gegevens voor een langere periode te bewaren.

OVERDRACHT VAN GEGEVENS

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, kan worden overgebracht naar en bewaard op computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw jurisdictie.

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, betekent dat u akkoord gaat met die overdracht.

Vintage Masters zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

OPENBAARMAKING VAN GEGEVENS

OPENBAARMAKING VOOR WETSHANDHAVING

Onder bepaalde omstandigheden kan Vintage Masters verplicht zijn uw Persoonsgegevens te openbaren als de wet dit vereist of als antwoord op geldige verzoeken van openbare autoriteiten (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

WETTELIJKE EISEN

Vintage Masters kan uw Persoonsgegevens openbaar maken in goed vertrouwen dat een dergelijke handeling noodzakelijk is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of het eigendom van Vintage Masters te beschermen en te verdedigen
 • Om mogelijke overtredingen in verband met de Service te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de service of het publiek te beschermen
 • Bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

BEVEILIGING VAN GEGEVENS

De veiligheid van je gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om je Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

"NIET VOLGEN"-SIGNALEN

Wij ondersteunen Do Not Track ("DNT") niet. Do Not Track is een voorkeursinstelling die u in uw webbrowser kunt instellen om websites te laten weten dat u niet gevolgd wilt worden.

U kunt Do Not Track in- of uitschakelen door naar de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser te gaan.

UW RECHTEN OP HET GEBIED VAN GEGEVENSBESCHERMING VOLGENS DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (GDPR)

Als je een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heb je bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. Vintage Masters streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw Persoonsgegevens te corrigeren, wijzigen, verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Als u wilt weten welke Persoonsgegevens wij over u bewaren en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming:

 • U hebt het recht om de informatie die wij over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen.Wanneer dit mogelijk is, kunt u uw Persoonlijke Gegevens rechtstreeks in uw accountinstellingen inzien, bijwerken of laten verwijderen. Als je niet in staat bent om deze acties zelf uit te voeren, neem dan contact met ons op om je te helpen.
 • U hebt het recht omuw gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.
 • U hebt het recht om bezwaarte maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens.
 • U hebt het rechtom ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
 • U hebt het recht omeen kopie te ontvangen van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.
 • U heeft ook het recht om uw toestemming in te trekkenwanneer Vintage Masters uw toestemming heeft gebruikt om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens door ons. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte (EER).

DIENSTVERLENERS

Wij kunnen externe bedrijven en personen in dienst nemen om onze service te vergemakkelijken ("Service Providers"), om de service namens ons te verlenen, om service-gerelateerde diensten uit te voeren of om ons te helpen analyseren hoe onze service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze gegevens niet openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden.

ANALYTIEK

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren.

 • Google Analytics: Google Analytics is een webanalysedienst van Google die websiteverkeer bijhoudt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

U kunt zich afmelden voor het beschikbaar stellen van uw activiteit op de Service aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat de Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie over bezoekactiviteiten deelt met Google Analytics.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar de webpagina Privacy & voorwaarden van Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

BETALINGEN

We kunnen betaalde producten en/of diensten aanbieden binnen de Service. In dat geval gebruiken we diensten van derden voor het verwerken van betalingen (bijv. betalingsverwerkers).

We zullen je betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Deze gegevens worden rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers, wier gebruik van uw persoonlijke gegevens valt onder hun Privacybeleid.

LINKS NAAR ANDERE SITES

Onze service kan koppelingen naar andere sites bevatten die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u naar de site van die derde geleid. We raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid te lezen van elke site die u bezoekt.

We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

PRIVACY VAN KINDEREN

Onze service is niet gericht op personen jonger dan 18 jaar ("Kinderen").

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare gegevens van personen jonger dan 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kinderen Persoonsgegevens aan ons hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij Persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder dat de toestemming van de ouders is geverifieerd, nemen wij maatregelen om die informatie van onze servers te verwijderen.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We laten u dit weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt en we werken de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid bij.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze pagina worden gepubliceerd.

CONTACT ONS

Als je vragen hebt over dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op:

 • Per e-mail: info@vintagemasters.eu